Ikaalisten Reserviupseerikerho ry

Ikaalisten Reserviupseerikerho ry

26.06.1950 perustettu Ikaalisten Reserviupseerikerho ry on Reserviupseeriliiton paikallinen jäsenyhdistys, joka kuuluu jäsenenä Pirkanmaan Reserviupseeripiiriin. Vuonna 2020 Ikaalisten Reserviupseerikerho ry saavutti 70 vuoden iän ja yhdistys on Ikaalisten vanhin toiminnassa oleva reserviläisjärjestö. 1.1.2022 yhdistyksen jäsenmäärä oli 79 henkilöä, joista naisjäseniä oli 5 ja nuorisojäseniä 8. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään kaikki reserviupseerikoulutuksen (RUK) suorittaneet Suomen kansalaiset. Yhdistyksen edesmenneet kunniajäsenet ovat Maj Sulo Opas ja Ltn Pekka Sillanpää.

Ikaalisten reserviupseerikerholla on oma lippu, jota yhdistyksen jäsenet kunniakkaasti kantavat erilaisissa maanpuolustushenkisissä lippukulkueissa, yhdistyksen juhla- ja merkkipäivinä sekä vuosittaisissa kunnianosoituksissa sankarihaudalla.

Kerho omistaa Ikaalisten Sarkkilassa Kyrösjärven rannassa (Kaarteentie 38) Majan yhdessä Ikaalisten reserviläisten kanssa. Maja on jäsenistön käytössä ja sitä vuokrataan myös ulkopuolisille. Majan varaaminen tapahtuu yhdistysten yhteisen nettisivuston (ikaalistenmaanpuolustus.fi) kautta, josta löytyy Majan varauskalenteri. Vuokraustuotoilla katetaan Majan vuotuiset ylläpitokustannukset. Käytä hyväksesi jäsenetua sekä kerro muillekin mahdollisuudesta järjestää tilaisuuksia Reserviläismajalla.

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksessä asioista päättää jäsenistö yleisten kokouksien kautta kahdesti vuodessa. Toimeenpanoa ja valmistelua varten yhdistyksellä on 8-jäseninen hallitus sekä tarvittavia toimikuntia ja työryhmiä.

Yhdistyksen keskeiset tehtävät

  • ylläpitää maanpuolustustahtoa jäsenistössään sekä yhdistyksen toiminta-alueella
  • kehittää ja ylläpitää alueellaan vapaaehtoista reserviupseereiden sotilaallista ja maanpuolustuksellista valmiutta edesauttavaa toimintaa
  • toimia jäsenilleen linkkinä erilaisissa asevelvollisuuteen liittyvissä asioissa Puolustusvoimien (Pirkanmaan Aluetoimisto) suuntaan sekä vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen mm. MPK:n suuntaan.

Toimintamuodot

  • järjestää jäsenistölleen toimintapäivän yhdessä Ikaalisten reserviläisten kanssa
  • kannustaa ja tukee jäsentensä osallistumista mm. erilaisiin sotilaallisia ja maanpuolustuksellisia valmiuksia kohottaviin ja ylläpitäviin toimintoihin, (esim. erilaiset sotilasammunnat, jotokset, vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta).
  • järjestää jäsenistölleen retkiä sekä koulutus- ja esitelmätilaisuuksia
  • vuosittaiset koko jäsenistölle kohdennetut talkootoiminnat (mm. yhteisen Majan kunnostamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä muu toiminta ja talkoilu yhdistyksen talouden ylläpitämiseksi)
  • vuosittainen toiminta yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen, Ikaalisten kaupungin ja seurakunnan kanssa (esim. kaatuneiden muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona sankarihaudalla).