Ikaalisten Reserviläiset – IKARES

IKARES

Viestikoulutusta

50-luvun loppupuolella joukko aliupseereja päätti perustaa keskinäiseen yhteydenpitoonsa ja toimintaansa yhdistyksen, jonka tehtäväksi tuli myös aatteellisen maanpuolustustyön tekeminen kotiseudulla. Ammunta ja muu kenttäkelpoisuuden ylläpitämiseen liittyvä toiminta oli jo silloin ja on vieläkin keskeisiä toiminnan muotoja.

Ajan myötä jäsenpohja on laajentunut niin että kaikki yhdistyksen aatemaailmaa ja tavoitteita kannattavat 15-vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset ovat tervetulleita toimintaan mukaan. Kaikki yhdistyksen jäseneksi hakeutuneet eivät varsinaiseen aktiiviseen toimintaan osallistu vaan haluavat jäsenyydellään osoittaa omaa maanpuolustustahtoaan.

Yhdistyksen jäsenistön laaja ikäjakaumakin aiheuttaa kiinnostuksen kohteiden vaihtelun, joten toimintamuotojakin on erilaisia. Yhdistys on ollut järjestämässä monia seutukunnalla järjestettyjä liikunta- ja urheilutapahtumia. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kursseille osallistuminen ja niiden järjestelyt ovat olleet keskeisenä osana toimintaa.

Toiminnasta tiedotetaan www-sivuilla, sähköpostitse sekä tarvittaessa myös paperimuotoisen jäsenkirjeen avulla. Uusimpana muotona tekstiviestit kaikille niille joiden matkapuhelinnumero on tiedossa. Yhdistyksellä on myös vain jäsenille tarkoitetut Facebook-sivut.

Liity jäseneksi ottamalla yhteyttä hallituksen jäseniin tai pirkanviesti.fi linkin Liity jäseneksi kautta.

(kuvat. Sirkka Ojala ja Henrikki Sillanpää)