Ikaalisten Reserviläiset

Aktiivista toimintaa jo yli 60 vuotta

Toimintapäivä Vatulan ampumaurheilukeskuksessa 19.5.2018. Päivän aikana mm. ammuntaa kuudella ammuntarastilla, mukana myös ekoaseet.

Ikaalisten Reserviläiset ry on Reserviläisliiton paikallinen jäsenyhdistys. Yhdistys on jäsenenä Pirkanmaan Reserviläispiirissä. Yhdistyksellä on pitkät perinteet, sillä se on perustettu jo 1956. Yhdistyksen ikäjakauma sisältää kaikkiin ikäryhmiin kuuluvia. Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2018 oli 152. Jäseneksi voi päästä jokainen 15 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksellä on oma lippu, jota kannetaan mm. kunnianosoituksissa sankarihaudalla, lippukulkueissa sekä yhdistyksen juhla- ja merkkipäivinä.

Ikaalisten Reserviläiset ry omistaa Ikaalisten Sarkkilassa Kyrösjärven rannassa lähellä Ikaalisten keskustaa Majan yhdessä Ikaalisten Reserviupseereiden kanssa. Maja on jäsenistön käytössä mutta sitä vuokrataan myös ulkopuolisille. Majan varaaminen tapahtuu yhdistysten yhteisen nettisivuston (ikaalistenmaanpuolustus.fi) kautta, josta löytyy Majan varauskalenteri. Majan käyttökorvausten on tarkoitus kattaa vuotuiset ylläpitokustannukset. Käytä hyväksesi jäsenetua sekä kerro muillekin mahdollisuudesta järjestää tilaisuuksia Reserviläismajalla. Varaustilanteen näkee majan varauskalenterista.

Yhdistyksen hallinto
Yhdistyksessä asioista päättää jäsenistö yleisten kokouksien kautta. Toimeenpanoa ja valmistelua varten yhdistyksellä on johtokunta sekä tarvittavia toimikuntia ja työryhmiä.

Yhdistyksen tehtävänä sääntöjensä mukaan on:
– toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien
– kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella
– ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
– ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisinä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen maanpuolustustyön hyväksi
– järjestää kokouksia, opiskelu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluammuntaa, erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolustuskoulutusta ja muuta maanpuolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaa.

Ikaalisten Reserviläiset ry

Kunniapuheenjohtaja:
[ylivääpeli Tauno Poikonen †]

sotilasmestari Raimo Ojala

Kunniajäsenet:

[jääkärivääpeli Kalle Visamäki †]

[kersantti Yrjö Pietilä †]

[kersantti Antti Vänni †]

[kersantti Antti Kamrat †]

kersantti Veikko Tynkky

ylikersantti Jouko Luotolinna