Reserviläismajan historiaa

Paikallisten reserviläisyhdistysten yhteisenä suurimpana ponnistuksena on pidettävä Reserviläisten majan rakennusprojektia. Tontti on aikoinaan ostettu Otto ja Rauni Vänniltä 1958 upseerikerhon nimiin ja rekisteröitiin nimellä Maja. Myöhemmin omistussuhde jakaantui puoliksi kummallekin yhdistykselle. Majarakennus päätettiin tehdä pyöreästä hirrestä ja tätä varten järjestettiin laaja puutavarakeräys. Tiukan tarjouskilpailun jälkeen annettiin Risto Kulmasen tehdä hirsityöt, ikkunat ja ovet hankittiin Ikaalisten Puujalosteesta ja keittiökalusteet toimitti Tamperelainen Kotikalustamo.

Pilkkikilpailut Majan rannassa 1967

Tämä pinta-alaltaan noin 55 neliömetriä oleva edustava, tilava ja tarkoitukseensa hyvin sopiva rakennus on rakennusmestari Antti Lähdemäen suunnittelema. Rakennus sisältää tuvan, pienen keittiön sekä eteisen. Majan vihkiäiset olivat elokuussa 1959 laajan kutsuvierasjoukon läsnäollessa. Vihkiäispuheen piti rovasti Miika Tarna.

Yhdistysten jäsenet osallistuivat aktiivisesti talkootöihin ja luovuttivat osaamistaan, rakennusmateriaalia ja lukuisia työtunteja yhteisen toiminta- ja virkistyspaikan hyväksi. Yhdistyksien johtokunnan jäsenet takasivat henkilökohtaisesti lainan joka otettiin paikallisesta Osuuspankista.

Aluksi käytössä oli kaasutoiminen liesi mutta pian eli vuonna 1970 vedettiin sähköliittymä ja sen myötä sähköhella ja lämpöpatterit lisälämmön antajaksi. Kymmenen vuotta myöhemmin sähköliittymä vaihdettiin kolmivaiheiseksi. Käyttöveden laatuun saatiin huomattava parannus kun tontille saatiin vuonna 1990 kunnan vesijohto.

Tontilla on myös rakennusmestari Pentti Nykäsen mukaan v. 1965 rakennettu pinta-alaltaan noin 38 neliömetrin saunarakennus. Sauna on puulämmitteinen, tehty hirrestä ja saunan lisäksi siinä on takkahuone, eteinen sekä terassi. Oleskelutilassa lämmitys hoidetaan sähköllä, jota voidaan täydentää polttamalla puita takassa. Saunasta on lyhyt matka Kyrösjärven rantaan vuonna 2007 uusitulle laiturille. Saunarakennus on Alajärven hirsirakentajien rakentama.

Vuonna 1964 rakennettiin puu- ja varastosuoja jossa oli myös kaksi ulko-wc:tä. Huonokuntoinen varasto purettiin vuonna 2006 kun sitä ennen oli saatu rakennettua rakennusmestari Jari Rajasalon suunnitelmien mukaan uusi talousrakennus joka sisältää sekä kompostiwc:n että polttopuu ja muuta varastotilaa.

Majan käyttö rajoittui lämpimään vuodenaikaan ja tarjosi nykyisen mittapuun mukaan vaatimattomat mahdollisuudet järjestää erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Majan kunto alkoi myös rapistua ja niin pari vuotta asiaa tuumailtua päätettiin ryhtyä toimeen ja aloittaa remontointi. Vuosina 2006-2007 toteutettiinkin mittava peruskorjaus jonka tarkoituksena oli saattaa maja vastaamaan tämän päivän vaatimuksia kokoontumistilana.

Vuosien myötä Maja on muodostunut paikallisen urheilu-, kerho-, kokous- sekä virkistystoiminnan tukikohdaksi. Voidaan todeta että kiinteistö on molempien eli upseerikerhon ja reserviläisyhdistyksen jäsenten lukemattomien talkootyötuntien ja hyvin monenlaisen vapaaehtoisen maanpuolustustyön ja toiminnan erittäin näkyvä tulos.