Ikaalisten Reserviupseerikerho ry

Ikaalisten Reserviupseerikerho ry

26.06.1950 perustettu Ikaalisten Reserviupseerikerho ry on Reserviupseeriliiton paikallinen jäsenyhdistys, joka kuuluu jäsenenä Pirkanmaan Reserviupseeripiiriin. Vuonna 2020 Ikaalisten Reserviupseerikerho ry saavutti 70 vuoden iän ja yhdistys on Ikaalisten vanhin toiminnassa oleva reserviläisjärjestö. 31.12.2019 yhdistyksen jäsenmäärä oli 84 henkilöä, joista naisjäseniä oli 5 henkilöä ja nuorisojäseniä 16 henkilöä. Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään kaikki reserviupseerikoulutuksen (RUK) suorittaneet Suomen kansalaiset. Yhdistyksen edesmenneet kunniajäsenet ovat Maj Sulo Opas ja Ltn Pekka Sillanpää.

Ikaalisten reserviupseerikerholla on oma lippu, jota yhdistyksen jäsenet kunniakkaasti kantavat erilaisissa maanpuolustushenkisissä lippukulkueissa, yhdistyksen juhla- ja merkkipäivinä sekä vuosittaisissa kunnianosoituksissa sankarihaudalla.

Kerho omistaa Ikaalisten Sarkkilassa Kyrösjärven rannassa osoitteessa Kaarteentie 38 Majan yhdessä Ikaalisten reserviläisten kanssa. Maja on jäsenistön käytössä ja sitä vuokrataan myös ulkopuolisille. Majan varaaminen tapahtuu yhdistysten yhteisen nettisivuston (ikaalistenmaanpuolustus.fi) kautta, josta löytyy Majan varauskalenteri. Vuokraustuotoilla katetaan Majan vuotuiset ylläpitokustannukset. Käytä hyväksesi jäsenetua sekä kerro muillekin mahdollisuudesta järjestää tilaisuuksia Reserviläismajalla.

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksessä asioista päättää jäsenistö yleisten kokouksien kautta kahdesti vuodessa. Toimeenpanoa ja valmistelua varten yhdistyksellä on 8-jäseninen hallitus sekä tarvittavia toimikuntia ja työryhmiä.

Yhdistyksen keskeiset tehtävät

  • ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä jäsenistössään että yleisemminkin yhdistyksen toiminta-alueella,
  • kehittää ja ylläpitää alueellaan vapaaehtoista reservin upseereiden sotilaallisia ja maanpuolustuksellisia valmiuksia edesauttavaa toimintaa,
  • toimia linkkinä jäsenilleen erilaisissa asevelvollisuuteen liittyvissä asioissa Puolustusvoimien (Pirkanmaan Aluetoimisto) suuntaan sekä vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen liittyvissä asioissa mm. MPK suuntaan.

Toimintamuodot

  • järjestää jäsenistölleen toimintapäivän yhdessä Ikaalisten reserviläisten kanssa,
  • kannustaa ja tukee jäsentensä osallistumista mm. erilaisiin sotilaallisia ja maanpuolustuksellisia valmiuksia kohottaviin ja ylläpitäviin toimintoihin, kuten erilaisiin sotilasammuntoihin, jotoksiin, vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan jne.,
  • järjestää jäsenistölleen retkiä ja koulutus- ja esitelmätilaisuuksia,
  • vuosittaiset koko jäsenistölle kohdennetut talkootoiminnat mm. yhteisen Majan kunnostamiseksi ja ylläpitämiseksi ja talkoilu yhdistyksen talouden ylläpitämiseksi,
  • vuosittainen toiminta yhdessä muiden maanpuolustusjärjestöjen ja mm. Kaupungin ja Seurakunnan kanssa esim. kaatuneiden muistopäivänä, itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona sankarihaudalla.